tisdag, december 08, 2009

Islamistparti stiftat i Danmark

En nytt islamistiskt parti, Danmarks Muslimer,
stiftades i helgen. Partiet vill utnyttja religionen islam
som en politisk ideologi, d v s själva definitionen av
begreppet islamism. De är övertygade om att detta
ska locka alla Danmarks muslimer till valurnorna.
Partiledaren är en 51-årig dansk konvertit som lystrar
till det äktdanska namnet Ras Anbessa, och som är
övertygad om att detta försök kommer att lyckas bättre
än tidigare "muslimska" partier i bl a Finland, Belgien
och Storbritannien.
Kristeligt Dagblad har intervjuat en valforskare om DM:
"Han spår ikke partiet nogen stor fremtid."
Förmodligen är det sista gången vi hör av det partiet.....