onsdag, december 30, 2009

Lästips: 2922 sömnlösa nätter....


Fick ett mail med ett utmärkt tips:
För exakt ett år sedan pågick Gazakriget.
Nu blossar debatten upp på nytt. Därför
öppnar vi hemsidan 2922 sömnlösa nätter
**
När Gazakriget skildras i Sverige saknas ofta viktig
kunskap. Det kan handla om rena faktauppgifter,
konfiktens bakgrund och Israels utsatta position.
Därför blir bilden ensidig och osaklig. Vi hoppas att
denna hemsida skall bidra till fler perspektiv även
i Sverige.
Sidans namn – 2922 nätter – kommer från de
åtta år av terrorbeskjutning från Gazaremsan
som ledde till Gazakriget. 8 år x 365,25 dygn =
2922 nätter.
Namnet anspelar även på den hårt vinklade antologi –
22 nätter - som utgetts av vänsterpartiets bokförlag.
Där skildras endast en liten del av sammanhanget
(de sista 22 nätterna) och detta djupt osakligt.
För att påvisa kontrasten till dem har vår hemsida
köpts från samma formgivare. Skildringarna har
beröringspunkter, men är i grunden väsensskilda.
vanliga brister i medias rapportering från Gazakriget:
Uppgifter från Hamas återges okritiskt.
Man underlåter att ge den andra parten – Israel –
chans till replik.
Israel skildras med ett särskilt färgat språkbruk.
Fakta utelämnas.
Bakgrunden saknas.
**
Jihad kommenterar:
Vi önskar redaktionen lycka till !
Det är en viktig uppgift ni tagit
på er !