måndag, december 14, 2009

Demonstranter skyddade visning av Lanzmann-film

Över 500 demonstranter från den s k "anti-tyska vänstern"
skyddade på söndagen visningen av Claude Lanzmanns film
"Varför Israel ?" i Hamburg. Demonstranterna krävde total
solidaritet med Israel. I oktober stoppades en visning av
På söndagen hölls en liten slokörad grupp stalinister på veder-
börligt avstånd från biografen av ett stort polisuppbåd.
Biobesökarna fick också ett personligt brev från regissören,
som bl a skrev:
"Tack för ert mod !.....Er vän Claude Lanzmann".
Lanzmann har också kommenterat att 25 oktober 2009
var första gången antisemitiska demonstranter förhindrat
visningen av någon av hans filmer någonstans i världen.
Att detta skulle ske just i Tyskland var extra tragiskt....
***
****
UPDATE:
Här är Claude Lanzmanns tackbrev
till publiken i Hamburg i engelsk
översättning.
Det kan tilläggas att filmen visades
fyra biografer i Hamburg under
söndagen, då intresset var stort både
att se Varför Israel ? och visa sin
solidaritet med staten Israel.