tisdag, december 29, 2009

Pakistan - en opålitlig allierad

Pakistan har det senaste året försökt skaffa sig
lite nödvändig internationell goodwill genom
hårda insatser mot de pakistanska talibanerna.
Här handlar det naturligtvis främst om att central-
regeringen vill ta tillbaka makten över hela landet.
Däremot är inställningen till kampen mot de afghanska
talibanerna lika vankelmodig som tidigare. Både Karzais
regering och hans allierade beskyller öppet Pakistan för
att fortsätta stödja de talibanska terrorbanden genom
säkerhetstjänsten ISI.
**
Det har bl a lett till ett totalt sammanbrott i relationerna
mellan CIA och ISI. En observatör betecknar tillståndet
som "just short of open war".....
Amerikanska ämbetsmän påminner gärna om hur pakistanska
säkerhetstjänsten byggde upp, utrustade och utbildade de
talibanska grupperna.
Trots president Musharaafs personliga löften till Bush efter
11 september att bekämpa såväl Al Qaeda som talibanerna,
forsatte vapen, pengar och "rådgivare" att strömma över
gränsen.
**
När Norra Alliansen inringat städerna Mazar Sharif och Kunduz
tvingades Musharaaf be Bush om tillstånd att evakuera hundratals
man ut 200 pakistanier, förmodligen tillsammans med en del
ledande talibaner....
Enligt amerikanska källor finns det fortfarande ISI-agenter
tillsammans med talibangrupper inne i Afghanistan.
Medan allierade soldater i allt större antal stupar i
strid eller mördas vid attentat i Afghanistan fortsätter
den pakistanska säkerhetstjänsten att spela dubbelt
och kassera in västerländskt bistånd för kampen
mot terrorismen, samtidigt som man understödjer
samma terrorism på andra sidan gränsen.
Så handlar en riktigt opålitlig "allierad".....