söndag, december 06, 2009

"Gud, skänk seger till mujahedin överallt..."


Bön i en moské i Sverige 2005:
”Gud, håll islam och muslimer högt
och skydda islam
Gud, förödmjuka de otrogna
Gud, förödmjuka fienderna till islam
Judar, amerikaner och britter och alla dem
som ger dem stöd
som samarbetar med dem
och som är i allians med dem
Gud, förstör dem alla
Gud, lämna ingen av dem i livet
Gud, skänk seger till mujahedin överallt”
***