tisdag, december 22, 2009

Färsk jihadiststatistik


Tyska inrikesdepartementet och Bundes-
kriminalamt har plockat fram miniräknaren
och summerat jihadister så här inför årsskiftet.
***
Idag uppehåller sig minst 106 islamister med
terroristutbildning från Pakistan/Afghanistan
i Tyskland. Totalt har över 200 personer från
Tyskland utbildats i Al Qaeda- och taliban-
anknutna läger.
Det handlar i huvudsak om tyska konvertiter
eller andragenerationsinvandrare med turkisk
eller arabisk bakgrund. Dessa betecknas som
ett direkt hot mot det tyska samhället.
Ytterligare minst 322 personer tillhör samma
jihadistiska grupper, men anses inte utgöra ett
lika direkt hot.
Kring dessa har kartlagts omkring 1.100 i olika
jihadistiska nätverk. De kan väl närmast
betecknas som terrorismens medhjälpare och
infrastruktur.
**
Hittills har 70 tyskar dödats i terrordåd, huvud-
sakligen i Afghanistan och Irak, medan sju
allvarligare dåd avvärjts i Tyskland.
Drygt 313 personer har varit inblandade i förunder-
sökningar, åtalats eller dömts för terrorrelaterade
brott i Tyskland.
***
*
*
*
*
*