söndag, december 20, 2009

Regeringen stoppar bistånd till antisemitiska kyrkoaktiviteter

Tyvärr, ännu så länge bara i Kanada...
Den kanadensiska regeringen har stoppat
bidragen till kyrkornas gemensamma bistånds-
organ Kairos, som sysslar med ungefär samma
otyg som sin motsvarighet i Sverige.
D v s sponsrar allsköns arabiska terroristanknutna
organisationer och den israeliska extremvänsterns
småpartier.
I Sverige fortsätter miljardrullningen till Hamas och
PLO trots att flera av allianspartierna gärna fram-
ställer sig som motståndare till antisemitism och
terrorism....
I Kanada har de stora kyrkorna länge varit utsatta för
fältrop har varit bojkott av Israel och alla sorters bistånd
till antisemitiska rörelser. Först nu i höst har kyrkfolket
Den kanadensiska regeringens tydliga ställningstaganden
mot antisemitism och terrorism har gett den mycket good-
will över hela världen. Självklart kommer den att utsättas
för en hård press från frihetens motståndare. Låt oss
hoppas att den står på sig och kan fungera som ett
föredöme för bl a Sverige....