måndag, augusti 25, 2008

Läsvärt från SUPO

Finlands säkerhetspolis SKYPO
(finsk variant SUPO)
tillhör de diskreta tjänsterna. Deras
årsberättelse är byråkratisk och
kortfattad, men innehåller en träffsäker
analys av den internationella terrorismen:
"I Europa var den extremislamistiska terror-
verksamheten fortfarande den viktigaste
formen av terrorism år 2007.
Allt fler europeiska länder blev föremål för
de islamistiska terroristernas strävan efter
att uppnå så många dödsoffer som möjligt
och på andra sätt orsaka omfattande skador
för mållandet.
Under år 2007 lyckades myndigheterna i olika
länder avslöja ett flertal terrorplaner som skulle
ha krävt ett stort antal dödsoffer om de
genomförts.
**
Att profilera personer som deltar i terror-
verksamhet och att förutsäga terrormål är
inte lätt. Ett bra exempel på detta var de
terrordåd som förhindrades i Storbritannien
och Tyskland. På grund av sin höga utbildnings-
bakgrund utgjorde medlemmarna i terrorcellen
bakom attackförsöket i Storbritannien ett
undantag bland terroristerna. När det gäller
Tyskland var det tyskar som omvänt sig till
radikalt islam som spelade en viktig roll i att
planera attackförsöket. Medlemmarna i de
terrorceller som avslöjats i Europa har ofta
varit personer som radikaliserats i mållandet
för det planerade terrordådet. I många länder
observerades dock i allt högre grad kontakter
med internationella extremislamistiska terrorist-
organisationer utanför Europa, i synnerhet i
Pakistan.
**
Dessa organisationer har spelat en viktig roll i
att koordinera terrorverksamheten mot Europa,
och i framtiden kan de organisera fler attacker
än nu genom att motivera och utbilda personer
som bor i mållandet och är intresserade av att
delta i verksamheten.
**
Enligt många experter var radikaliseringen av
muslimerna en kraftig tendens i Europa år 2007.
Utöver krisen i Irak har också händelserna i
andra konfliktområden haft liknande effekt.
En annan faktor som bidragit till radikaliseringen
har varit den effektiva extremislamistiska
propagandan. Al-Qaidas kärna estimeras ha
lyckats i att omorganisera sin värvning av
nya medlemmar och i att intensifiera
finansieringen. En orsak till Al-Qaidas
nya starkare strukturer har varit den
politiska instabiliteten i Pakistan som
gjort terrorismbekämpningen mindre
effektiv i Al-Qaidas fäste vid gränsen
mellan Afghanistan och Pakistan."
****