torsdag, augusti 28, 2008

STOPP FÖR SHARIA - skriv under !

Det finns fortfarande en chans:
Skriv under uppropet
***
* MXp,
* Muhammedbilder & Co,
* Nätverk mot politisk korrekthet
* Systemfel,
* Varjager,
* Wilson82:s åsikter
***
Ett hjärtligt tack till er alla
liksom till alla undertecknare.
***
Instämmer du i uppropet ?
***
UPDATE:
Läs om SHARIA-domstolarna
i Storbritannien.
**
i Manchester som tvingade
två pojkar att piska sig med
en piska försedd med vassa
knivblad. Naturligtvis ett led
i en religiös ceremoni.
Allah måste älska blod......
***