torsdag, augusti 07, 2008

VEM MÖRDADE HILDA ANDERSSON ?

Hilda Andersson (1889--1948) från Norregård
vid Hässleholm, utbildade sig till sjuksköterska
och verkade som missionär i Kina under tio års tid.
Under ett viloår köpte hon 1924 en liten bit mark
på Oljeberget i Jerusalem. Hon återvände till Kina
men fick avbryta sitt arbete där p g a inbördeskriget.
Efter några år återvände hon till Jerusalem och lät för
sitt fadersarv bygga ett gästhem som hon kallade
Svenskbo.
**
Huset har senare varit den judiska bibelskolan Beit Orot
och blev 2002 hem åt två judiska familjer.
Under sin återstående livstid verkade hon som missionär och
sjuksköterska på Oljeberget.
Hilda reste också runt i landet, arbetade med den viktiga träd-
planteringen och skrev reseskildringar som utgivits i Norge
och Sverige. Hon blev också korrespondent åt den
norska tidningen Karmel.
**
Hilda Andersson var en helhjärtad vän till det judiska
folket och stödde judarnas önskan och strävan att
upprätta en egen stat. Hon stod på judarnas sida i deras
konflikter med engelsmännen, araberna och kristna
kyrkor i området och hon smugglade livsmedel till de
belägrade judarna i Gamla Staden, Jerusalem.
**
Hon såg nu såsom sitt livs huvudinnehåll att på plats få
vara med vid Israels återupprättande.
Nu på våren 1948 när det brittiska styret höll på att
avvecklas var Hilda Anderssons stenhus med sitt flata
tak och fantastiska utsikt över Den heliga staden en
strategisk, judiskvänlig utpost i en i övrigt arabvänlig
omgivning. En dag fick hon besök av en brittisk officer.
Hon bjöd honom på te uppe på sitt tak med utsikt över
Jerusalem. Samtalet var dock mindre uppmuntrande och i
brev till Norge och Sverige berättade Hilda Andersson att
hon trodde att britterna tänkte mörda henne.
**
Den tjugofemte april i Kidrondalen vid Oljeberget
på hemväg från gudstjänsten i anglikanska S:t
Georges kyrka mördades Hilda Andersson med
tre kulor från en krypskytt.
Skotten kom från Hebreiska Universitet på Scopusberget
som då var ockuperat av Arablegionen.
**
Hennes norske vän Per Faye-Hansen skrev som eftermäle:
”Hon föll på sin post på Oljeberget,under Israels
frihetskamp, som Skandinaviens modigaste och
bäst informerade representant och korrespondent
i detta land.”
Hilda Anderssons grav finns på American Colony´s kyrkogård,
nära det Hebreiska Universitetet på Scopusberget.
**
Men vem låg då bakom mordet ?
Sveriges konsul i Jerusalem Lewis Larsson, en av Nås-
svenskarna från Dalarna , hade kallats hem av UD
eftersom svenska ambassaden i Kairo ansåg att hans
välkända arabvänlighet i det rådande läget var olämplig.
Han efterträddes av sin son Theo, som i en rapport till UD
skrev att han hade varnat Hilda Anderson för att hon i det
spända läget ”kunde vara i fara”.
**
Theo Larsson nämnde inte i sin rapport att han enligt samtida
tidningsuppgifter hade ledsagat Hilda Andersson på hennes
väg hem från gudstjänsten.
Kanske en judaskyss, som hade pekat ut henne för krypskytten….?
Larsson blev efter Israels självständighetskrig heders-
medborgare i Transjordanien för "avgörande insatser för
det hashemitiska kungadömet".
Han avled för några år sedan och kan inte längre tillfrågas
om vilka insatser det gällde.
**
Så frågan kvarstår:
Vem mördade Hilda Andersson ?
***
Materialet till artikeln är hämtat från Moshe Hananels bok "The
Jerusalemites"(2004), Henry Nordins artikel i Israels Vän 4/2002
och Vetenskapsradion 24 april 2008.