tisdag, april 29, 2008

"Kulturutbyte" à la Muslimska Brödraskapet

Alerta Fröken Sverige på
I mitt Sverige berättar:
Det amerikanska utrikesdepartementet
finansierar ett islamiskt kulturellt
utbytesprogram.
Denna kampanj styrs av Islamic Society
of North America (ISNA), en gren av
Muslimska Brödraskapet. Det behöver
nog inte tilläggas att Muslimska
Brödraskapet är en huvudsaklig motor
bakom dagens jihadister, en ideologisk
källa för Hamas, Al-Qaida m fl islamistiska
aktörer.
Muslimska brödraskapets mission statement:
"Allah is our objective. The Prophet is our leader.
Qur'an is our law. Jihad is our way.
Dying in the way of Allah is our highest hope."
ISNA beskriver sitt utbytesprogram "brings
young professionals from the Middle East,
specifically from Egypt, Jordan, Syria,
Saudi Arabia, Yemen, Qatar and the United
Arab Emirates, to the United States...
The goal of this project is to explore Islam,
the functions of Islamic institutions in the
United States, and the activities of interfaith
work."
I ett av utbytesprogrammets möten deltog
den egyptiske muftin Ali Gomaa. Han är en
öppen förespråkare av terrorism mot Israel.
Gomaa har beskrivit Israel som en helt
illegitim stat. Det konstateras alltså att
amerikanska regeringen aktivt bidrar till
att finansiera islamiska dawah-kampanjer
som styrs av Muslimska Brödraskapet.