tisdag, april 08, 2008

Imam till holländska barn: Ni är hundar !

Barnen på grundskolan De Horizon i Amsterdam
håller på med ett temaarbete om olika religioner.
Avsikten är att öka barnens tolerans.
Som ett led i det skulle de besöka den stora saudi-
finansierade El Mouchidine-moskén.
Där möts tio-åringarna av en ilsken imam som
bl a talar om för dem att de är otroende
och att alla otroende är hundar.
Skolledningen blev upprörd och skrev och klagade.
Nu är naturligtvis allt ett MISSFÖRSTÅND....
Men barnen har fått en god inblick i hur det är att
vara dhimmi i morgondagens Holland. Besöket blev
kanske mera lärorikt än vad som var avsikten....
**