tisdag, april 29, 2008

Femtio stater kristna bör undvika

Såhär inför semestern:
Danska Kristeligt Dagblad har
förtecknat femtio resmål som
de tycker alla kristna bör undvika.
Listan härrör från brittiska Religious
Intelligence News, där den anglikanske
biskopen av Shrewsbury varnar för länder
som förföljer kristna bland den inhemska
befolkningen.

Som ni ser är det (med få undantag)
endast kommunistiska eller muslimska
stater på listan. De flesta muslimska
stater tillämpar, officiellt eller inofficiellt,
sharialagstiftning i religionsfrågor.
De som är födda kristna tolereras så
länge de finner sig i sin dhimmi-roll,
medan religionsbyten från islam
medför stränga straff….


1. Korea, North
2. Saudi Arabia
3. Iran
4. Maldives
5. Bhutan
6. Yemen
7. Afghanistan
8. Laos
9. Uzbekistan
10. China
11. Eritrea
12. Somalia
13. Turkmenistan
14. Comoros
15. Pakistan
16. Qatar
17. Vietnam
18. Chechnya
19. Egypt
20. Zanzibar Islands
21. Iraq
22. Azerbaijan
23. Libya
24. Mauritania
25. Burma (Myanmar)
26. Sudan (North)
27. Oman
28. Cuba
29. Brunei
30. India
31. Algeria
32. Nigeria (North)
33. Djibouti
34. Turkey
35. Kuwait
36. Sri Lanka
37. Tajikistan
38. United Arab Emirates
39. Jordan
40. Morocco
41. Belarus
42. Palestinian Territories
43. Ethiopia
44. Syria
45. Bahrain
46. Tunisia
47. Indonesia
48. Bangladesh
49. Kenya (North East)
50. Colombia (Conflict Areas)

Utförligare information om de 50
finns på stiftelsen Open Doors
World Watch List


****
Kommentar:
Det rör sig alltså om stater eller
områden inom stater där inhemska
kristna diskrimineras och/eller förföljs.
Att undvika sådana resmål är en
etisk/moralisk fråga....
Förteckningar över resmål som är
farliga för turister finner ni bl a på UD:s
hemsida.