måndag, april 28, 2008

Mullornas ambassadör inte välkommen i Skåne

Den 14 maj kommer "Islamiska republikens",
d v s mullornas Irans, ambassadör i Sverige
Hassan Ghashghavi till Lunds Universitet på
inbjudan av Utrikespolitiska föreningen.
Den aktiva monarkistiska Föreningen för
Demokrati i Iran (FDI) kommer att finnas
på plats och protestera mot den islamiska
terrorregimen.
Ordföranden för FDI, Ardavan Khoshnood säger:
-"Ghashghavi representerar den islamiska regim
som i 29 år ockuperat Iran och har mördat
hundratusentals iranier.
Den 14 maj är ett utmärkt tillfälle att visa
vår avsky mot denna brutala regim.
Det är fel att ge terrorister
en tribun."
FDI kommer att protestera mot islamistiskt kvinno-
förtryck, avrättningar, tortyr och diktaturen i Iran.
De inbjuder också alla som motsätter sig mullornas
regim att deltaga i deras protest kl 19.30 utanför
Cafe Athen (AF-borgen, Sandgatan 2)
För mer information :
info@setiz.se
eller
0735 85 39 79
***