lördag, april 12, 2008

Islam för Dhimmis

Jihads läsare vet att jag skiljer
mellan religionen islam och den
politiska ideologin islamism.
(Se Ett klarläggande i vänster-
marginalen)
Religiös debatt intresserar
mig inte och därför överlåter
jag den med varm hand till
teologerna.
Samtidigt kan man inte bortse
ifrån att islamismen bygger på
islams skrifter och begrepps-
apparat kompletterat med en
politisk idévärld hämtad från
Västerlandet.
**
Skandinavien har sammanställt
en utmärkt upplysningsskrift:
Sprid den gärna
och låt den tjäna till
varning och eftertanke !