torsdag, november 10, 2011

Oskyldigare kan ingen vara, än en gammal Stasiagent.....

Det finns en bisarr förening i Tyskland
("fredens spanare"). De organiserar
några hundra tidigare Stasiagenter som
opererat i Förbundsrepubliken. Åtskilliga
av dem har avtjänat långa fängelsestraff
för sina brott.
Nu är "spanarnas" ständiga tema: Vi har
inte begått något brott utan istället arbetat
aktivt för fred och avspänning.....
**
Jag minns dessa "spanare" när jag följer
debatten kring Birgitta Almgrens förtjänst-
Professor Almgren fick efter lång kamp och
överklaganden Regeringsrättens tillstånd att
som enda forskare granska Säpos material
om misstänkta Stasiagenter bland svenska
medborgare. Tillståndet inskränktes av märkliga
förbehåll som ingen annan forskare behövt
acceptera....
Inga identiteter på enskilda fick röjas.
Inga misstänkta fick kontaktas för vidare
intervjuer.
Alla minnesanteckningar måste förstöras
före den 30 juni 2011.
**
Birgitta Almgren har gjort en storartad insats
både för den historiska forskningen och den
svenska demokratin.
Trots att hon plikttroget höll sig till de märkliga
förbehållen har hennes kamp satt en sten i
rullning som inte längre kan stoppas hur gärna
regeringen än vill....
Samtidigt har bokens blotta existens varit
en grov provokation i förrädarnas ögon.
Den ende Stasiagent som var avslöjad före
bokens utgivning var den socialdemokratiske
Trots att han erkänt mångårig agentverksamhet
vid polisförhör, men räddats av preskriptionstiden,
fortsätter han ljuga och svänga sig. Hans historia
är intressant, inte minst krigsåren då han var
nazistisk sabotör och arbetade mot grann-
ländernas motståndsrörelser.
Nu är IM König till åren kommen, men låt oss
hoppas att han får ett långt liv där han varje
morgon vaknar kallsvettig och minns att han
svikit sitt parti, sina vänner och sina eventuella
ideal.
**
(IM Tourist) själv framträtt. Hon minns ingenting,
vet ingenting och är naturligtvis fullständigt
oskyldig...
Då Ersson känner sig "anklagad och kränkt" är
hon kanske snart kvalificerad för ett medlemskap
i Kundschafter des Friedens. Deras specialitet är
liksom att hävda sig vara "oskyldiga" och "kränkta".
Då diariet till registret över agentrapporterna finns
bevarat i Berlin kan man ju ta del av vad IM Tourist
rapporterat om. Men oj, vad Ersson är oskyldig
alternativt minnessvag.....
Då hon efter sin agenttid agerat dubbelagent
åt Försvarsstaben en kort tid, tror hon
tydligen att allt är förlåtet....
**
I Finland, som har betydligt mera att göra upp
med än Sverige, har Alpo Rusis bok startat en
nyttig process. Mycket energi går åt att
diskutera om den avlidne statsminister Kalevi
Sorsa var KGB- eller Stasiagent, men ett stort
antal Stasiagenter har demaskerats.
levererade drygt 940 sidor rapporter och belönades
med över 70.000 D-mark. Hennes nuvarande
arbetsgivare hävdar att de fortfarande har "fullt
förtroende" för Juntunen.
från Vänsteralliansen arbetade parallellt med
sina medicinstudier i DDR som angivare åt Stasi.
Nu betecknar han sin fleråriga agentverksamhet
som "barnslig". Hans parti använder däremot
termen "motbjudande".
Professor Jouko Jokisalo (IM Boris) producerade
över 900 sidor agenrapporter under nästan tio års
Stasitjänst. Han fortsatte ända fram till 1987.
Idag forskar och undervisar han bl a på Uleåborgs
Universitet, där han är specialiserad på "rasism".
Det finns också många gränsfall, framförallt unga
finländare som studerade eller arbetade i Östtyskland.
Man kan nästan med automatik säga att de måste ha
haft en relation med Stasi även om de själva förnekar
det idag.
T ex kommunistaktivisten och medicinstudenten Esa
Häkli i Greifswald liksom de två tolkarna Tiina
Holopainen och Kalle Konttinen, som arbetade
regimens översättningsbyrå Intertext i Östberlin.