måndag, maj 08, 2017

Qatar öppnar Skandinaviens största salafistmoské i Malmö

 
 
 
Den islamistiska diktaturen Qatar öppnade häromdagen
Förberedelserna har pågått sedan 2010 via Muslimska
Brödraskapets avdelningar i Danmark och Sverige.
Den blev tidigt uppmärksammad p g a kopplingarna
 
 
 
Moskéen invigdes av Qatars religionsminister Khalid
Shaheen Al Ghanim, som också avslöjade att han
donerat 30 miljoner till bygget.
Moskéen rymmer 2.000 bedjande och är störst i
Skandinavien. I byggnaden finns även kurslokaler
och bostäder.


Qatar är tillsammans med Saudiarabien och Kuwait
de största finansiärerna av salafism i dagens Europa.
Det tyska författningsskyddet har upprepade gånger
varnat politikerna för den galopperande och väl-
finansierade salafismen i landet.
Belgiska säkerhetstjänsten har direkt pekat ut
saudiska moskéer som spridare av jihadistisk
smitta bland mera "moderata" muslimer.


Den nya moskéen Umm Al-Mu’minin
Khadijah
är uppkallad efter en av Muhammeds tretton
hustrur. En som utmärkte sig för ovanlig
fanatism och därför anses som ett lämpligt
föredöme för Malmös muslimer...

Qatars emir äger också den inflytelserika
TV-kanalen Al-Jazeera, där Muslimska
Brödraskapets andlige ledare Sheikh Yusuf
al-Qaradawi är populär TV-predikant.
Shejkdömets ekonomiska inflytande i
Europa växer också för varje år.
Läs om "Qatari Quarter" i London.

De senaste åren har Qatar satsat över 100
miljoner dollars på att bygga salafistiska
moskéer i förslummade franska förorter.
Samtidigt har det jihadistiska våldet växt
i Frankrike för varje år. Franska regeringen
ser uppenbarligen ett samband och försöker
dämpa emirens byggentusiasm.


Så det är ingen slump att några tiotals miljoner
dimper ned just i Malmö...
I en stad där jihadism och antisemitism växer
samtidigt som shariagängen härjar, medan
polisen verkar närmast lamslagen.
En salafistisk stormoské kommer garanterat att
underblåsa den utveckling emiren önskar.

Det stora inflödet av muslimer från Irak,
Libanon och Afghanistan har också ökat
konkurrensen och kampen mellan sunni
och shia, som då och då flammar upp i
mordbränder och våld, bl a på asyl-
förläggningarna.

Och Muslimska Brödraskapet, med ett starkt
inflytande i bl a regeringspartierna, har i god
tid krattat manegen för nästa kapitel i
tragedin Sverige...
Jag skrev nyligen om deras mål:
Brödraskapets slutgiltiga mål: Sharialagstiftning
i alla länder och återupprättande av ett världs-
omspännande kalifat 
står nu närmare än någonsin under det
senaste århundradet.

Nu finns däremot äntligen en lättillgänglig
kunskapsöversikt på svenska över Muslimska
Brödraskapet genom
Magnus Norells utmärkta MSB-rapport.

Intressant att notera betr Qatars inflytande:
Den kommunistiska och islamistiska mediamobben
mot den alltför avslöjande rapporten leddes av
en akademiker som gått i Qatars tjänst...

Fredagsbön i stormoskéen på Danska vägen i Malmö