onsdag, november 23, 2011

Sexhundraårigt gymnasium rivs p g a islamisering

Malmö Latinskolan grundades 1406 och
var i sexhundra år stadens elitgymnasium
där framtidens ledare utbildades.
För bara några årtionden sedan startade en
snabb nedgång.
Skolan har olyckan att ligga utmed busslinjerna
från Rosengård. Sedan man tagit det politiska
beslutet att alla i åldersgruppen skulle skrivas in
på ett gymnasium blev Latin snabbt helt enkelt
"Rosengårds gymnasium"......
**
Då jag för över tio år sedan varnade för
etablera sig i Malmö handlade det framförallt
om tre gymnasier där de fått fotfäste.
En av dem var Latinskolan.
När det utbröt glädjefester på några Malmö-
skolor efter 11 septembertragedin var Latin-
skolan en av dem. "Den Store Satans" nederlag
och mordet på över 3.000 amerikaner firades
under flera dagar.
Latinskolan en helg för ett islamistiskt seminarium
för ungdomar.
Många av skolans ordinarie elever deltog....
Överlevande lärare har de senaste åren kunnit
är mera regel än undantag för flickorna. 
De med tiden fåtaliga svenska eleverna har flyttat
över till friskolorna.
**
Nu kommer nästa dråpslag. Kommunen ger upp.
Latinskolan har börjat rivas. Två tredjedelar är
redan borta. Huvudbyggnaden från 1879 är kultur-
skyddad och får ännu så länge stå kvar.
Med start 2013 ska byggnadsresterna inkorporeras
i ett nytt anonymt storgymnasium.
Huvudbyggnaden får då sällskap av en betongbarack...