torsdag, november 17, 2011

"Terroristbälte från Köpenhamn via Malmö och Göteborg till Oslo"

Verdens Gang gör en uppföljning på
"Sentralt i nettverket står et radikalt miljø i forstaden
Rinkeby i Stockholm. Herfra har en rekke svensker
reist til Somalia for å kjempe «hellig krig» i Somalia.
På folkemunne kalles forstaden «Lille Mogadishu»
fordi det bor så mange somaliere der.
Flere andre skandinaviske somaliere har blitt rekruttert
av det samme nettverket. Blant disse har også flere
svensker mistet livet som «hellige krigere» i Somalia."
(.....)
Magnus Ranstorp ved Forsvarshøyskolen i Sverige
er ikke overrasket over at somaliere blir rekruttert til
terror på tvers av skandinaviske landegrenser.
Fra Sverige har det vært 15-20 individer som har reist
for å kjempe hellig krig i Somalia.
- Det er en naturlig kobling til Oslo gjennom det
somaliske miljøet i Gøteborg. Operasjonelt går
det et belte fra København, via Malmø, Gøteborg
og til Oslo, sier den svenske terror-eksperten.
Det samme miljøet er knyttet til Rinkeby i Stockholm,
mener Ranstorp.
- Jeg vet at det er forbindelser gjennom visse internettsider
og at det foregår studiesirkler i Gøteborg, sier Ranstorp,
som også tror at flere mellomledere i den al-Qaida-tilknyttede