fredag, november 11, 2011

Mera om Stasis undergrävande verksamhet i Sverige

Fortsättning på
**
Professor Birgitta Almgrens Stasi-
bok Inte bara spioner.... är inte
det första verket om östtyskt spionage 
och subversiv verksamhet i Sverige,
men bygger till skillnad från flera av
kollegorna på omfattande forskning.
Almgren utkom redan 2009 med
DDR 1949-1990  som bl a behandlade
Östtysklands olika "öppna" försök att
påverka svensk politik och svenskt
kulturliv.
**
Först ut var den pensionerade professorn
Gösta A. Eriksson 2000 med den då
banbrytande DDR, Stasi och Sverige.
Numera utgången på förlaget. 
En intervju med författaren på
Boken gav dock intryck av ganska slump-
artade nedslag i Stasiarkiven.
**
Björn Cederbergs Kamrat Spion : om Sverige
i Stasiarkiven kan väl främst betecknas som
en sviken sympatisörs bild av DDR. Innehåller
dock ett antal intressanta intervjuer med gamla
Stasiofficerare.
**
Nils Abrahams doktorsavhandling Die politische
den politiska subversionen, däremot Stasis verk-
samhet mera undantagsvis. 
**
Det bästa på området är nog Stasiforskaren
Christian Halbrocks Die Westarbeit der HVA
sidig artikel med en strålande sammanfattning
av Stasis verksamhet i Sverige. OBS ! På tyska.
En kommentar på bortgångne Kurt Lundgrens
blogg, där han ställde de berättigade frågorna:
Halbrock anger antalet DDR-informatörer/spioner i
Sverige till 153, Säpo medger 50 och Björn Cederberg
påstår 900 - om vi går på Halbrocks siffra inser var
och en att hela det svenska samhället var penetrerat
av DDR, det vill säga Sovjetunionen.
Varför vill en borgerlig regering skydda en katastrofal
säkerhetspolitik under en socialdemokratisk regering?
Hur hänger det ihop?
Och
Det är en gåta att svenska journalister inte tagit till sig
denna uppsats, men för det första läser väl svenska
journalister inte annat än varandra, de tar inte del av
forskning och böcker och de kan som regel inte läsa
tyska.
***
Den utmärkta bloggen Tankar om IB
skriver regelbundet om Stasidebatten
och andra underrättelserelaterade
ämnen. Rekommenderas !
**
En aktuell kommentar från f d
riksdagsmannen och journalisten
Rolf K Nilsson:
**
Julia Caesar skrev nyligen sin
söndagskrönika om
 Stanken från DDR
på Snaphanen.