tisdag, november 16, 2010

Hackkyckling av Kid KumlinKid Kumlin, bildkonstnären
och poeten, skriver om världens
hackkyckling.Undergångens herrar träder fram
Främmande fåglar skriar ge hit och rycker
till sig bit för bit
*
Med evig besittningsrätt som präntats i sten
med underskrift som lyser i klippan är avtalet
förseglat.
Ingen kan upphäva det.
Ingen kan göra förbundet ogiltigt.
Många har slagit sig blodig på klippans kant.
Inget annat land har fått sina gränser utmätta
av G-d med besittningsskydd till evig tid.
Länge har man plockat fågeln liksom landet för
att söndra och förgöra.
*
Man bränner sanningen i hatets eld och skriver
om historia. Man bygger grav på grav med andra
namn för hatet mot sin broder.
En värld utan Israel och det judiska folket är
redan fördömd. Jorden frätes sönder och brytes ner.
Havet gör uppror och vulkanerna spyr sin vrede.
*
Tiden har snart gått sina varv.
Långt borta kan jag höra hovslag i natten.
Sakarjas hästar, tänker jag