tisdag, november 16, 2010

Invandrare med nazistiskt förflutet - OSI:s slutrapport

Amerikanska justitiedepartementet upprättade
1979 en särskild avdelning, Office of Special
Investigations, för att undersöka medborgarskaps-
ärenden. Anledningen var att Simon Wiesenthal
överlämnat ett stort antal dokument kring personer
med nazistiskt förflutet som blivit amerikanska
medborgare.
Under avdelningens trettioåriga
verksamhet fick drygt hundra personer sina med-
borgarskap indragna och deporterades från USA.
Mest känt (om än inte särskilt framgångsrikt)
var den ukrainske Trawnikimannen Demjanuk.
Efterhand dog avdelningens målgrupp ut.
OSI avvecklades i år.
**
OSI skrev dessförinnan en 600-sidig slutrapport
om sitt arbete. På sedvanligt myndighetsvis hemlig-
stämplades rapporten, men har nu äntligen läckt
ut och publicerats...
Här är hela OSI-rapporten
******
UPDATE:
En av de mest intressanta fallbeskrivningarna
i rapporten gäller Jacob Tannenbaum
(sid 117-127), en ortodox jude vars familj
mördats och som utnämndes till chefskapo
(förman) i arbetslägret Goerlitz. Där
utmärkte han sig för ovanlig sadism mot
medfångar. Han misshandlade och lät
avrätta folk för bagatellartade förseelser.
- Han var värre än SS, sa vittnen....
OSI kämpade länge med den svåra moraliska
frågan: Kan man bestraffa ett offer som
själv handlat under dödshot ?