måndag, november 01, 2010

Shariadomare och krigsförbrytare försvarar våldtäkt

Sheikh Maulana Abu Sayeed
är överdomare för sharia-
domstolarna i Storbritannien,
f d rektor och sjukhusimam
på ett respekterat sjukhus.
Därför väckte det visst uppseende
när han nyligen hävdade att en kvinna
Att det är förbjudet enligt engelsk lag
sedan över tjugo år viftar han bara bort.
Det är ju sharia som gäller för muslimer,
inte brittisk lag...
***
Men hans uttalanden fick en del jour-
nalister att börja granska "den
respekterade imamen". Och vad fann
man då: En islamistisk krigsförbrytare
från Bangla Desh som varit befäl i den
torterade och mördade många frihets-
kämpar under kriget mot Pakistan
och våldtog en mängd kvinnor....
Med hjälp av de islamistiska nätverken
fick han politisk asyl i Storbritannien och
steg till höga positioner bland de jihadistiska
vännerna...
***
Läs hela historien på Harry´s Place