lördag, november 27, 2010

Hizballah kräver: "Släng judarna i ugnarna !"

En Hizballahdemonstration i Los

Angeles, USA...

Nyttigt att se för dem som hävdar

att islamisterna inte är antisemiter.

Se särskilt den sista delen (1:35 och

framåt) av filmen.

Först skriker man Leve Hitler för att

över till Släng judarna i ugnarna

och avsluta med Judar är fossilbränsle.

***