söndag, november 14, 2010

JO kritiserar Malmöpolisen för upploppet på Stortorget

Justitieombudsmannen kritiserar kraftfullt
Malmöpolisen för deras valhänta agerande
vid det islamistiska antisemitiska upploppet
25 januari 2009 på Stortorget i Malmö.
En judisk demonstration anordnades för bl a
Israels rätt att försvara sig.
En islamistisk motdemonstration av Hamas
och Hizballah gick till angrepp med tillhyggen
och slangbomber.
Istället för att ingripa mot de olagliga mot-
demonstranterna valde kommenderingschefen
att upplösa den legala demonstrationen och fösa
dess deltagare via bakgatorna runt torget...
**
Ett stort antal personer har anmält polisen för
deras agerande.
JO säger i korthet:
"Sammantaget kan alltså konstateras att polis-
myndigheten, trots att det i förväg fanns en
känd hotbild och att resurser avdelats som
antogs svara mot denna hotbild, inte förmådde
förhindra att ett relativt litet antal motdemon-
stranter lyckades hindra deltagarna i en tillstånds-
given fredlig huvuddemonstration från att utöva
sin grundlagsskyddade rättighet att demonstrera.

För detta förtjänar polismyndigheten kritik."

****

****

Läs också

Nu kräver Hamasmobben

blod i Malmö

*
*