måndag, november 29, 2010

Vardagen i det antisemitiska Malmö...

En glimt från vardagen i Malmö:
"Han är Malmöbo. Han är invandrare.
Han utsätts ständigt för rasism på
Malmös gator.
Trots barnens frågor om vad judejävel-
ropen egentligen betyder har den 31-
årige rabbinen Shneur Kesselman och
hans hustru bestämt sig. De ska leva
i Malmö i resten av sina liv.
Det är en vanlig dag på jobbet för Shneur
Kesselman. Han ska besöka en döende
medlem i judiska församlingen på hospice
vid Folkets park. På sin promenad dit passerar
han Johanneskyrkan.
Vid kyrkan sitter tre ungdomar. När rabbinen
går förbi dem hör han ett rop:
- Leve Palestina!
Shneur Kesselman stelnar till - slagordet tycks
riktat till honom - men fortsätter sin promenad.
När han hunnit ett par meter tar killarna på
nytt till orda:
- Jävla jude!
Nu ökar rabbinen steglängden. Han springer
nästan när en av killarna växlar upp retoriken
ytterligare:
- Support Hitler!
Hjärtat bankar när Shneur Kesselman passerar
Södra Förstadsgatan. Snabb blick bakåt.
Nej, de verkar inte följa efter. Han forsätter mot
hospice.
Södra Skolgatan saktar en svart BMW in.
Rabbinens puls stiger på nytt när han märker hur
föraren och bilens passagerare betraktar honom.
En av dem hissar ner sidorutan och skriker:
- Fucking JUDE!"
***

Läs mera om rasismen i Malmö:
*
*
*
*