måndag, november 15, 2010

Kring antisemitiska "vardagssituationer"

händelser i Storbritannien. Det är det högsta
antalet sedan församlingarna började föra
statistik 1984....
Församlingarnas säkerhetstjänst CST har nu
55 heltidsanställda väktare och flera tusen
frivilliga.
Mest uppmärksammade blev naturligtvis mord-
bränder mot synagoger och misshandelsfall, men
långsiktigt är förmodligen det hårdare antisemitiska
klimatet på skolor och universitet allvarligast.
CST har gett ut en särskild handledning för studenter:
A Student´s Guide to Antisemitism On Campus
Förutom en omfattande faktadel innehåller hand-
ledningen också en diskussionsdel kring den s k
"vardagsantisemitismen" på högskolorna.
Den borde vara mycket användbar även i Sverige.
*****
Läs också
*