måndag, november 15, 2010

Pipes om FRIHET, partiet alltså...

Daniel Pipes råkade befinna sig i Berlin
för två veckor sedan. Naturligtvis blev
han inbjuden till grundandet av det nya
politiska partiet DIE FREIHEIT (Frihet).
Han berättar i sitt nyhetsbrev hur mötet
gick till:
(....)
Det mest intressanta för mig var hans (d v s
partiordförandens) muntliga genomgång av
partiets politik plus utdelningen av ett 71-sidigt
Grundsatzprogramm ("Principprogram") där
partiets hållning beskrivs detaljerat.
Stadtkewitz förklarade behovet av ett nytt tyskt
parti med motiveringen att "De etablerade
partierna dessvärre inte är beredda att klart ta
ställning utan lämnar folket ensamma med sina
bekymmer". Programmet varken skräder orden
eller tänker i snäva banor. Första meningen för-
klarar att "Västvärldens civilisation som i
århundraden varit världsledande, står
inför en existentiell kris".
**
Det nya partiet vars slogan är "partiet för mer
frihet och demokrati" talar öppet om islam,
islamism, islamisk lag och islamisering.
Det börjar med insikten att "Islam är inte bara
en religion utan också en politisk ideologi med
sitt eget juridiska system", partiet uppmanar
till granskning av imamer, moskéer och islamiska
skolor, till en översyn av islamiska organisationer
för att försäkra sig om att dessa följer tysk lag
och man fördömer försök att bygga en parallell
juridisk struktur baserad på Sharia.
Deras analys sammanfattar med eftertryck: "Vi
motsätter oss av all vår kraft islamiseringen av
vårt land".
**
Freihet stöder kraftfullt Israel och kallar det för
"den enda demokratiska staten i Mellanöstern.
Landet är därför den västliga världens utpost i
en arabisk omgivning. Alla demokratiska länder
borde visa ett stort intresse för att Israel ska få
leva med fritt självbestämmande och säkerhet.
Vi uttrycker tydligt vårt stöd för Israels rätt att
existera, vilket inte är öppet för diskussion".
(....)
Etablerandet av Freiheit reser två observationer:
För det första passar det in i ett mönster av
framväxande europeiska partier som fokuserar
på islam som centralt för deras uppgift.
På så sätt skiljer sig Freiheit från de andra med
sitt bredare synsätt. Medan Wilders PVV skyller
nästan alla sociala problem på islam så har
Freiheit förutom "med all vår kraft mot-
sätter vi oss islamiseringen av vårt land"
också många andra frågor på sin dagordning.
För det andra ligger Tyskland påfallande långt
efter de flesta europeiska länder med en stor
muslimsk befolkning genom att man inte har
ett parti som står upp mot islamiseringen.
Detta kan inte skyllas på brist på försök;
tidigare försök ebbade ut.
**
Slutet på år 2010 kan komma att vara ett
gynnsamt tillfälle att sjösätta ett sådant parti
med tanke på den massiva kontrovers i
Tyskland över Thilo Sarrazins bok som
uttrycker farhågor över den muslimska
invandringen följt av kansler Angela
Merkels uttalande om att multikulturalismen
har "fulltständigt misslyckats".
En förändring av sinnesstämningen verkar
vara på väg.
****
Läs hela artikeln
****
Här är Pipes tal inför Trykkefriheds-
selskabet i Köpenhamn 2008:

Daniel Pipes - The threat towards Israel from I Media Online on Vimeo.