fredag, februari 11, 2011

Välkommen till Malmö: Här sopar vi problemen under mattan...

Den numera klassiska TV-intervjun

från Malmö:

"Det känns som hemma. Det känns

som Irak eller nåt annat arabland.

Jag trivs jättebra i Malmö."

***

**

Och här kan ni njuta av hela

Rapportinslaget från 2007:

**

Lite fakta om Malmö:

Enligt den officiella statistiken är drygt

40 % av Malmöborna utlandsfödda eller

har två utlandsfödda föräldrar.

Med tanke på den dåliga integrationen

i staden bör även stora delar av de s k

andra- och tredjegenerationsinvandrarna

räknas som invandrare. Det handlar då

om personer som har ringa kontakt med

den svenska verkligheten: Enbart talar halv-

språket rosengårdska, har tillägnat sig skol-

kunskaper på lågstadienivå , aldrig har haft

eller kommer att ha ett riktigt arbete…

Då är vi uppe i minst 60 % av den legala

befolkningen. Polisen spekulerar att den illegala

populationen i Malmö är minst 5 % och ständigt

växande. Eftersom de flesta asylsökare tycks sakna

skäl till asyl, men i praktiken ingen lämnar landet

efter att ha fått avslag, så ökar gruppen snabbt.

Av ovanstående invandrare är minst 30 %

(ja, kanske så många som 40 % i dag….)

i varje fall nominella muslimer. Allt tyder

dessutom på att det är den snabbast

ökande gruppen...

**

Och vad innebär det när staden får

många unga muslimer ?

Låt oss fråga danskarna:

Var fjärde ung muslim i Danmark islamist

*

Nu styr shariagängen Köpenhamns gator

*

Shariagänget hotar:

Vi ska stena er ur staden...

**

"Anledningen till att det över huvud
taget genomförs personrån i Köpenhamn
beror, enligt honom, på den misslyckade
integrationspolitiken.
– Ungdomar med invandrarbakgrund är
kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken.
79 procent av alla under 18 år som hamnar hos
domarvakten (tingsrätten) har invandrar-
bakgrund.
Det är ett stort problem, säger han.
***

Av detta kan man dra slutsatsen att

svenskar redan idag är en minoritet

i Malmö. Inom några år kommer även

kristna att bli en minoritet i denna

stad....

Och stadens problem kommer

definitivt inte att minska....

**