torsdag, februari 10, 2011

Nyheter om plundring och förstörelse i Egypten

För ovanlighetens skull positiva nyheter
från Egypten.
Den rapporterade plundringen och vandal-
iseringen av muséer och utgrävningar
tycks inte alls vara så omfattande som
först befarades.
Riksantikvarien och mediaclownen Hawass
har visserligen visat sig sakna allt grepp
om läget och sprider motstridiga uppgifter,
men ett antal arkeologer har nu kontaktat
muséer, förråd och grävningar för att
inventera eventuella skador.
**
Ett preliminärt resultat visar:
Kairo, Egyptiska Muséet: ett sjuttiotal
föremål skadade, alla möjliga att
restaurera enligt muséet, de två förstörda
mumierna var inte faraoniska och bestod
av bitar som användes för tester och
utbildning.
Kairo, övriga muséer: endast skador på
byggnader rapporterade
Pyramiderna, Giza: Ytliga skador på ett
område med pågående utgrävningar, stulna
redskap etc. Hela Gizaområdet öppnades
för besökare idag.
Alexandria: inga skador, ingen plundring
Memphis: arkeologisk skulpturpark skadad
med välta statyer och förstörda montrar
Saqqara: omfattande rovgrävning av lokala
ungdomar, några uppbrutna förråd, inga friser
eller målningar förstörda (se nedan)
Luxor: Tidvis spänd stämning, men god vakt-
hållning. Inga skador rapporterade
Qantarah, Sinai: stort magasin med lokala
småfynd plundrat
Khargaoasen: obekräftade uppgifter om att
grupper av förrymda brottslingar gjort inbrott
i museum
***

Den schweiziske professorn Collombert

som var på plats i Saqqara berättar:

“Then I saw something incredible happen:

The looters rushed.
Hundred, two hundred young people from

10 to 15 years, from the villages of
Saqqara and Abusir nearby, swept by groups

of ten. Some were armed with pistols and

fired into the air to frighten the ghafirs (guards).

Taking advantage of the chaos, they hoped to

find treasures. “Wheeling shovels, picks and
baskets, they began to dig frantically
Each time they guess something under the

sand. “These are young people without education.

They believe they will find gold, jewelry, the

mask of Tutankhamun …

(översättning från franska: Google)

***
Det mesta är hämtat från Egyptology News
***
Se tidigare artiklar: