söndag, februari 20, 2011

Mera jihad från Paris...

Uppföljning på En fransk intifada
**
Från Politiskt Inkorrekt saxar vi:
Det amerikanska TV-bolaget CBN, som
bland annat ligger bakom det kända och
vida spridda inslaget om Malmö, har
besökt Frankrike och rapporterar om
de förödande konsekvenserna den
mångkulturella politiken haft i flera
europeiska länder. Bilden som för-
medlas är djupt tragisk och
skrämmande.
***