fredag, februari 18, 2011

Hur Hamas infiltrerar socialdemokratin i Malmö

Skånskan förtjänar beröm för att
man vågade ta upp Jamal El-Hajs
misstänkta valfusk på Rosengård
i Malmö. Tyvärr missade man ju
en del av själva poängen: hur
Hamas systematiskt under tio års
tid infiltrerat socialdemokraterna
i Malmö och (s)-pampen El-Hajs
mycket nära förbindelser med
Hamas....
Varför skulle en terrorstämplad
islamistisk stiftelse bedriva person-
valskampanj för en socialdemokrat
i Malmö ?
**
Intressant är ju hur anti-israelen
Reepalu välvilligt backat upp El-
Hajs karriär och i höstas t o m för-
sökte matcha fram honom som
kommunalråd (och kanske tänkbar
efterträdare till Reepalu själv....).
Då fick (s) i Malmö uppleva ett
medlemsuppror. Det första sedan
1919 enligt de minnesgoda...
Det slutade med att ombudsmannen
Andreas Schönström, enligt initierade
källor betydligt mindre anti-israelisk
och pro-islamistisk än El-Haj och
Reepalu, segrade.
**
Noteras bör ju också hur såväl
det politiska etablissemanget som
gammelpressen, oavsett partifärg,
sluter leden och tiger....
Utanför Skånskan-sfären har jag
sett en tidning kommentera
El-Haj-skandalen.
**
Men vad leder då detta trägna
mullvadsarbete till ?
Malmö är en speciell stad genom
att den är den första europeiska
storstaden med över 30 % muslimer....
Som jag skrev apropå den alltid
aktuella frågan om antalet jihadister
i Malmö:
Men långt allvarligare är att de
aktiva islamisterna har lyckats skaffa sig
"formuleringsmonopolet" långt in i den
stora muslimska majoriteten. Det är Hamas,
Hizbollahs eller Brödraskapets spökröst som
hörs även i s k moderata sammanhang.
Det är det allvarligaste i utvecklingen.