onsdag, februari 16, 2011

Israels ambassad i Stockholm hotas av Hizbollah

Israel har höjt beredskapen på alla
sina ambassader och överväger att
stänga fyra stycken av säkerhetsskäl.
Anledningen är hot från terrorgruppen
Hizbollah.
En av de hotade ambassaderna är den
i Stockholm, som snart flyttar in i
Gamla Skogsinstitutet på Strandvägen.
**
Då Sverige är ett av Hizbollahs starkaste
fästen i Europa bedöms hotbilden här
som extra hög. Terrorgruppen är aktiv
i framförallt Malmö och Stockholm. Den
anses också ha en omfattande infra-
struktur i Sverige genom de iranska
Imam Alicentran och shiamoskéerna.
**
Inför treårsdagen av Imad Mughniyehs
död har rörelsen förberett attacker mot
israeliska mål i utlandet.
Terrorledaren Mughniyeh dödades med
en bilbomb i Damaskus. Hizbollah beskyller
Mossad för att ligga bakom denna samhälls-
nyttiga insats.