måndag, februari 04, 2013

Kim Jong-Il tittar på en fisk

looking at a fish
Thomas Nydahl förnöjer oss med en ny
fransk bok på det spännande temat
Kim Jong-Il tittar på saker....
Den gamle diktatorn tittar, alltid lika
likgiltig, på alltifrån fiskar till kalsonger.
Nydahl pekar på hur detta ingår i en
gammal diktatorstradition. Själv upp-
levde han den på plats i Albanien där
Enver Hoxha gärna tittade på kor och
fabriker.
Vi är också många som minns hur den
alltmera senile Mao vallades runt i Kina.
Mumlandes något förvirrat, som omedel-
bart upphöjdes till dagens paroll för
allvärldens maoister, så att Robert Aschberg,
Göran Rosenberg m fl kunde prisa "den store
ledarens " vishet... 
Här kan vi se några festliga foton
ur boken.