måndag, februari 04, 2013

Han gav antisemitismen ett kommunalt ansikte...


Äntligen har Ilmar Reepalu beslutat
sig för att avgå. Många år för sent
enligt flertalet Malmöbor...
Det bestående minnet efter honom
blir inte det frenetiska byggandet
eller högskolan. Det blir stadens
islamisering och den galopperande
antisemitismen.
**
Några Reepalucitat :
"Min personliga uppfattning är att man
inte ska spela någon match överhuvud-
taget mot Israel i den här situationen.
Situationen i Israel och Palestina är så
plågsam. Den blev väldigt mycket allvar-
ligare när Israel började med sina aggres-
sioner och gick in i Gaza.
Över fyrahundra barn har mördats. Det är
fråga om brott mot mänskliga rättigheter.
Det är så mycket som ligger Israel till last"
- februari 2009.
**
"Vi accepterar varken sionism eller anti-
semitism. Det är ytterligheter som sätter
sig över andra grupper och anser att de är
mindre värda."- januari 2010
**
"Jag skulle önska att judiska församlingen
tog avstånd från Israels kränkningar av civil-
befolkningen i Gaza. I stället väljer man att
hålla en demonstration på Stortorget, som
kan sända fel signaler."
- januari 2010
**
"Man möts av väldigt många som man kanske
kan kalla den israeliska lobbyn, som inte är
intresserade av vad jag säger och vad jag
tycker, men som tillskriver mig massor utav
uppfattningar"
- mars 2010
**
" SD:are har infiltrerat den judiska församlingen
för att på så vis driva sitt muslimhat"
- mars 2012
***
Läs mera:
*
*
*