måndag, februari 18, 2013

Al Qaedagrupp driver propagandacentral från Malmö

tipsar Gudmundson om att Islamiska Staten
 i Irak (ISI), den Al Qaedagrupp Abdulwahad
arbetade för, nu har en propagandacentral i
**
"Ett nystartat propagandaforum för terrorist-
organisationen Islamiska staten i Irak (ISI)
 (ungefär "Staten kalifatet") registrerades den 14
december 2012, men tycks bara ha varit i drift
någon vecka, och består av en portalsida med
politiska artiklar samt ett debattforum.
Där publiceras ISI:s officiella kommunikéer och
där rapporteras om nyheter från ISI:s olika fronter
 i Irak, Syrien och Bahrein, men där återfinns även
propaganda från andra jihadistiska grupper."
(....)
"Bakom sajten står, enligt domännamnsregistret,
den i Malmö boende irakiske författaren, debattören
och vänsterpolitikern Nuri al-Muradi.
På portalsidan förekommer hans texter i riklig mängd."
(....)
"Nuri al-Muradi är jämte sambon Shaimaa Hannon
Abad företrädare för Iraks Kommunistiska Parti-Kadern,
en partifraktion som FiB Kulturfront beskriver som "den
med den irakiska motståndsrörelsen solidariska grenen
av det i övrigt kollaborationistiska Iraks Kommunistiska
Parti". Detta engagemang har givit al-Muradi åtskilliga
tillfällen att framträda i den internationella debatten,
bland annat i den stora tv-kanalen al-Jazira."
(....)
"Islamiska staten i Irak skapades ursprungligen för att
ge ett nationalistiskt irakiskt ansikte åt al-Qaida. Snart
blev dock ISI en internationellt verksam terrorist-
organisation (exempelvis anses Syriens Jabhat al-Nusra
vara en gren av ISI). Även Sverige har drabbats.
Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab uppgav att
han agerade för den islamiska statens räkning när han
sprängde sig i Stockholms centrum julen 2010.
Andra svenska medborgare har stridit för organisationen
 i Irak, såsom Makram Ben Salem Mejri och 
Mohammed Moumou. ISI har officiellt riktat hot mot
Sverige.
I september 2007 utlystes en riklig belöning för den som
lyckas mörda Lars Vilks och eller Ulf Johansson, dåvarande
chefredaktören för Nerikes Allehanda. Även svenska företag
eller myndigheter utpekades som terrormål."
***