torsdag, februari 14, 2013

Qatar evakuerade Al Qaeda från Mali

En malisk webtidning uppger att två flygplan
från Qatar flög ut "dussintals" terrorister från
Al Qaeda i Islamiska Maghreb när islamisternas
front bröt samman i norra Mali.
Uppgiften har bekräftats av Eric Dénécé, en
fransk forskare som brukar uppträda som
**
CFR har mera om det wahhabistiska Qatars allt
viktigare roll som Al Qaedas främste finansiär
och stödjare i konkurrens med Saudiarabien.
FOI kom nyligen med en rapport om AQIM:s
utveckling i Nordafrika.