tisdag, februari 26, 2013

Polisen: Var femte asylsökare kriminell

"På grund av omfattande kriminalitet bland
asylsökare uppmanar nu Rikspolisen landets
polisdistrikt att frihetsberöva asylsökare även
för mindre kriminalitet som snatteri.
Det handlar om ett försök att förhindra asyl-
sökare att gång på gång begå ny kriminalitet,
berättar TV2 Nyhederne. 
-Vi har sett ett behov av att göra något åt dessa
asylsökare, som missbrukar systemet, säger
polisinspektör Richard Østerlund La Cour från
Rikspolisens Nationalt Udlændinge Center till
TV2.
TV-sändaren publicerade på måndagen offentlig
statistik som visade att 813 asylsökare dömdes
2011 för ett eller flera brott. Det svarar till var
femte asylsökare.
Större delen av domarna handlar om snatteri eller
andra former för stöld, inbrott eller våldsbrott."
**
I Sverige ser situationen naturligtvis helt
annorlunda ut.
Regeringen meddelar att lanthandeln i
Maramö inte haft något snatteri på flera år.
Det finns således ingen anledning till oro.