torsdag, september 06, 2012

Rabbin:"Antisemitiska attacker av araber vardagsmat på Wiens gator"

Rabbi Schlomo Hoffmeister, som överfölls
platz i Wien häromdagen, är van vid sådana
förolämpningar och hot. Allt oftare från
unga araber.
- För judar i Wien tillhör det vardagen att
bli förolämpade på öppen gata. Jag blir
attackerad flera gånger i månaden, säger
- Idag är det oftast invandrarungdomar
som angriper judar. Man kallar oss för
"Scheiss-Jude" eller "Sau-Jude". "Har
nazisterna glömt dig ?" är också vanligt.
- Men vad ska man göra ? Börjar man
diskutera är risken stor att de blir våld-
samma. Och polisen vill helst undvika
att behöva ingripa....
***