fredag, september 07, 2012

Muslimska Brödraskapet möblerar om

Det som USA och EU betraktar som
Syriens exilregering, SNC, har haft en
nytt möte i Stockholm. Som vanligt
skedde en smärre ommöblering i leden.
Den bekräftar bara Aron Lunds slutsatser
i skriften Divided they stand:
"...det islamistiska inslaget i SNC är
tveklöst mycket starkt."
Särskilt intressant är att det numerärt
ganska lilla Muslimska Brödraskapet i
USA nu skaffat sig en nyckelroll i SNC.
Inte mindre än tre islamister från USA
sitter i organisationens ledning:
Louay Safi
Najib Ghadbian
Yaser Tabbara
Dessutom är fortfarande den amerikanske
lobbyisten Radwan Ziadeh "rådgivare" åt
SNC:s ordförande.
***