måndag, september 03, 2012

Glädjande starkt stöd för Israel

På söndagen hölls två stora manifestationer
för Israel. I Stockholm samlades ett tusental
och i Göteborg över 300 deltagare.
Det var ett spontant initiativ från Annika
Hernroth-Roth­steinFacebook som resul-
terade i manifestationerna. Denna gången
var det inte organisationernas utan de vanliga
människornas stöd för staten Israel som mani-
festerades.
Flera talare återkom till den antisemitiska
vardagen i Malmö:
– Det som har hänt och pågår i Malmö är en
skamfläck för en demokrati av Sveriges klass,
konstaterade Ulf Öfverberg, ordförande i
Stockholmsavdelningen för Samfundet
Sverige-Israel.
– Händelserna i Malmö väcker två tankar:
Dels att rasism och anti-semitism är något som
finns i Sverige. Men också: Israel är ju ett svar
på just sådana trakasserier och förföljelser.
Israel är friheten förverkligad, sa Öfverberg.
Han blev allvarlig när han talade om att det
inte ligger långt borta att stödet för Israel
åter igen kan komma att behöva aktualiseras
och visas, framför allt med tanke på Irans
 vapenskrammel.
– Då kommer vi att vara här, igen, sa Ulf
Öfverberg och fick rungande applåder.
Inte minst de riksdagspolitiker som
spontant ställde upp för att stödja Israel
förtjänar all respekt. I Göteborg Annelie
Enochson (kd), i Stockholm Fredrik Malm
(fp) och EU-parlamentarikern Cecilia
Wikström (fp).
"Fredrik Malm, folkpartistisk riksdags-
ledamot, tog upp det faktum att det krävs
en stor polisbevakning för att kunna hissa
Israelflaggan på det sätt som idag gjorts
på Sergels torg.
– Om det däremot hade varit ett möte som
syftade till att staten Israel skulle utplånas
så skulle det inte behövas någon polis alls,
sa riksdagsledamoten och menade att det är
en bild av hur obalanserad mellanöstern-
debatten är i Sverige."
**
I Göteborg blåste rabbi Alexander Namdar
mäktiga toner på shofar. Dess stridsrop
dränkte de hatiska skriken från en liten
grupp araber som försökte störa mani-
festationen.
Som vanligt lyste gammelpressen med
sin frånvaro...
***