lördag, september 01, 2012

Sharia tillämpas: Islamister KORSFÄSTER motståndare

Se ordentligt på denna bilden.
Jemeniten Saleh Ahmed Saleh
Al-Jamely korsfästes redan i
februari i år sedan han döds-
dömts av en shariadomstol.
Han anklagades för spionage
för USA.
Det enda som visar att det inte
skett på medeltiden är att kors-
fästelsen skett på en elstolpe...
**
Detta blev tydligen en inspiration
för de segrande islamisterna över
hela arabvärlden.
I Egypten "firades" president Morsis
seger genom att motståndare kors-
fästes utanför presidentpalatset.
Bland de drabbade finns också kopter,
en grupp som vet att de intet gott
har att vänta av Muslimska Brödra-
skapets maktövertagande...
Sharia har börjat tillämpas "på allvar"
över hela arabvärlden.
Steningar, stympningar, prygel och
nu uppenbarligen korsfästelser....
Samtidigt ökar antalet shariadomstolar
explosionsartat över hela Europa.
Next step Europe...?
***
Läs själv: