söndag, september 09, 2012

Arabisk pogrom mot judisk by

Det har varit en orolig helg i
Samarien.
sedan han gripit en illegal invandrare
nära Oranit.
Esh Kodesh av hundratals beväpnade
araber från staden Kotzra.
Avsikten var tydligen först att bränna
ned Esh Kodeshs vingårdar, men sedan
gick det över till en ren pogrom.
En lokal talesman berättade att barnen
grät för de kunde inte sova p g a att
araberna vrålar ‘Yitbach al Yahud’
[Slakta Judarna] and ‘Allahu Akbar.’
Oroligheterna fortsatte på söndagen,
men hade då dämpats av stora IDF-
styrkor.