lördag, september 29, 2012

Israelhatet slår nytt rekord i Sverige

I inget annat land som ingår i den årliga
internationella mätningen Transatlantic
Trends är hatet mot Israel så utbrett som
i Sverige, rapporterar Svenska Dagbladet.
Av de tillfrågade har 68 procent en negativ
inställning till Israel medan 19 procent
säger sig vara positiva. 24 % av de boende
i Sverige är t o m "starkt negativa" till den
judiska staten.
**
"Judar som flyttar från Malmö för att de
känner sig otrygga bara för att de är judar,
har rönt internationell uppmärksamhet.
Detsamma har gällt Ilmar Reepalus uttal-
anden om att Malmös judar själva bär ett
visst ansvar för antisemitismen.
Enligt kommunalrådets analys – i en anda
av kollektivt skuldbeläggande – var det
Israel eller närmare bestämt den israeliska
regeringens agerande i Gaza som förklarade
saken.
Skandalen fick till och med president Obamas
särskilda sändebud i arbetet mot antisemitism
att ta vägarna förbi Malmö och Reepalu i örat.
Omskrivet förstås.
Och i natt genomfördes ett sprängattentat
mot Judiska församlingen på Kamrergatan.
Två personer är gripna men ännu är motiv
och omständigheter inte kända.
**
Mot den här bakgrunden är det en god
gissning att den syn på Israel som kommer
fram i opinionspejlingen Transatlantic Trends
kommer att väcka eko. Sverige sticker ut.
Bland de tolv EU-länder som ingår i under-
sökningen intar Sverige den mest negativa
hållningen till Israel. Av de tillfrågade har
68 procent en (något eller mycket) negativ
inställning till Israel medan 19 procent
säger sig vara (något eller mycket)
positiva.
24 procent är starkt negativa mot bara
2 procent starkt positiva.
Det kan jämföras med 51 respektive 34
procent för EU12. I EU är det också färre
som är starkt negativa (15 procent) och
fler som är starkt positiva (5 procent).
**
Sverige skiljer alltså ut sig. Varför?
Svaret bottnar i att Israel ses genom en enda
prisma, konfliktperspektivet. Och utifrån ett
klart ställningstagande mot Israel.
(...) 
Till saken hör dock att Israel fortfarande är
en ö av frihet i regionen.
På en skala 1 – 7 i den årliga globala granskning
som görs av Freedom House får Israel högsta
betyg i fråga om politiska och näst högst vad
gäller medborgerliga rättigheter. Det betyder
inte att allt är idyll, men det erkännandet borde
också höra till en bild som inte är endimensionell."
***