måndag, september 10, 2012

Lärare avslöjad som salafist

På yrkesskolan Bertolt-Brecht-
Berufskolleg i Duisburg anställde
man en ny lärare i elektroteknik
vid årsskiftet.
Man anställde den 35-årige Marcel
Krass, som hade goda teoretiska
meriter.
Tyvärr glömde man ta referenser...
Vad man därför missade var att 
Krass redan för femton år sedan
konverterade till islam och nu är
en av landets ledande
salafistiska hatpredikanter.
Marcel Krass fungerar idag som imam
i den livaktiga salafistiska församlingen
i Münster.
**
Redan vid utredningen efter WTC-
dådet 11 september 2001 fann man
Krass telefonnummer i mördarpiloten
Ziad Jarrahs adressbok.
Enligt författningsskyddet har han fort-
farande kopplingar till terroristgrupper,
däribland Al-Qaeda....
Krass är också god vän och med-
arbetare till den suspenderade
**
Delstaten Nordrhein-Westfalen beslöt att
avskeda Marcel Krass från lärartjänsten
med omedelbar verkan.
En talesman säger: "Han är en ideologisk
pyroman. Klart olämplig att undervisa barn."
***