onsdag, december 08, 2010

"När domaren får ras på hjärnan"

Lars Hedegaard skriver om rättegången
mot folketingsledamoten Jesper Langballe.
Langballe är åtalad enligt strafflagens § 266 b,
en lag som många danskar vill avskaffa.
Den gör det möjligt att åtala debattörer för
"racediskrimination", även när det
handlar om politisk kritik mot en
politisk grupp...
***

Lars Hedegaard var med i Retten i Randers,

hvor Jesper Langballe ifølge retslisten stod

anklaget for "racediskrimination".

Dommer Lene Hjerrild må have race på

hjernen, konstaterer han i sin reportage.

**

Sandheden irrelevant for 266b

Jesper Langballes humør var i top, da han

fredag den 3. december kl. 9.00 mødte op

i Retten i Randers for at modtage sin dom

for overtrædelse af den såkaldte racisme-

paragraf, straffelovens § 266b. Efter samråd

med sin advokat, Karoly Nemeth, havde den

åbenmundede MF'er for længst besluttet at

tilstå.

Det kunne han lige så godt, mente han,

når man efter hidtidig dansk retspraksis

er afskåret fra at føre sandhedsbevis for

sine påstande.

Med andre ord: Om man taler sandt eller

ej i sager anlagt efter 266b – f.eks. om

æresdrab eller familievoldtægter – er

uden betydning for skyldsspørgsmålet,

så længe en eller flere muslimer føler

sig krænkede – og så længe denne mus-

limske krænkelseskultur nyder anklage-

myndighedens bevågenhed.

Som den anklagede understregede i sin

forberedte tilståelseserklæring, var han

dømt i samme øjeblik, anklage-

myndigheden besluttede at rejse tiltale.

**

"Racediskrimination"

Langballes smil stivnede mærkbart, da Sapphos

udsendte gjorde ham opmærksom på den

opslåede retsliste, hvoraf det fremgik, at

"Sagen drejer sig om: Racediskrimination".

Med andre ord betragter dommer Lene

Hjerrild, der denne dag beklædte rettens

sæde, tilhængere af Muhammeds religion

som en race, hvis 1,4 milliarder medlemmer

kan forlange kollektiv retsbeskyttelse mod

næsvis omtale. Det betyder også, at f.eks.

Abdul Wahid Pedersen ifølge Retten i

Randers ikke blot skiftede religion, da han

gik over til profeten, han skiftede også

race fra hvid til muslim.

*****

Läs resten av artikeln i Sappho