måndag, december 13, 2010

PET: Allmänhetens vaksamhet bålverket mot islamistisk terrorism...

Den tidigare operative chefen för PET,
danska SÄPO, menar att den islamistiska
hotnivån mot hela Europa idag är så hög
att det var rena slumpen att terroristen
**
Danmark är ett betydligt troligare mål
för en terrorattack. Glöm inte den somaliske
yxmannen, som skule mörda tecknaren
Westergaard och den enbente tjetjenske
boxaren som skulle spränga Jyllands
Posten. Och Vollsmoseligan som planerade
spränga Tivoli....
**
Men, tillägger PET-chefen, det är bara genom
allmänhetens vaksamhet och hjälp som myndigherna
kan bekämpa den islamistiska terrorismen:
- Det vigtigste er tillid i befolkningen, for det er
borgerne, som er verdens bedste efterretnings-
tjeneste. Det er befolkningen, der skal ind og
reagere på unormale hændelser, de skal
reagere på personer, som ændrer adfærd.
Det er vores sidste bolværk mod terror,
siger Hans-Jørgen Bonnichsen.