lördag, december 25, 2010

Islamister bombhotar kyrka i Göteborg

Den koptiska ortodoxa kyrkan i
Agnesberg i Göteborg kommer
att hållas stängd de närmaste
veckorna sedan den utsatts för
bombhot på internet rapporterar GP.
**
Polisen alarmerade församlingens
kyrkoherde fader Shenouda på
julafton sedan ett antal namngivna
koptiska kyrkor utsatts för konkreta
hot på nätet.
Man beslöt då att hålla kyrkan stängd
fram till det koptiska julfirandet 6
januari.
Under tiden letar polisen bomber och
"vidtar säkerhetshöjande åtgärder"
med anledning av hotet.
**

Ärkeängeln Mikaels och S:t Guirguis

kyrka i Agnesberg tillhör det koptiska

ortodoxa trossamfundet. Den koptiska

kyrkan är det största kristna samfundet

i Mellanöstern. I Egypten utgör kopterna

förmodligen tjugo procent av befolkningen

och är utsatta för konstant diskriminering.

Det förekommer för närvarande en