fredag, februari 13, 2009

Wilders Londonbesök stoppas av Al Qaeda-sympatisör

Geert Wilders, den liberale holländske parti-
ledaren, som var inbjuden till brittiska parla-
mentet för att visa sin film Fitna, avvisades
i går vid ankomsten till London. Brittiska
regeringen ansåg att hans närvaro kunde
”hota samhällsgemenskapen och därmed
även den allmänna säkerheten”.
**
"Den holländske politikern hade bjudits in till
överhuset av Lord Malcolm Pearson för att
ett större antal medlemmar av den lag-
stiftande församlingen skulle få möjlighet
att se och diskutera "Fitna".
Pearson förklarade att filmen skulle visas
ändå redan på torsdagskvällen, utan Wilders
närvaro.
- Filmen är inte stötande om man inte
är våldsam islamist, sade Pearson till
BBC. "
**
***
Särskilt tänkvärt:
Kampanjen mot Wilders har drivits med stor
energi av den muslimske lord Nasir Ahmed.
har kontakter i islamistiska terroristkretsar....
Han har bl a haft besök i parlamentet av
Al Qaedamannen Abu Rideh, en nyckel-
figur i terrorfinansieringen i Storbritannien.
Av det kan man väl dra slutsatsen att lord Ahmeds
bevekelsegrunder för att stoppa Wilders in-
resa och visningen av Fitna inte handlar om
omsorg om demokratin och yttrandefriheten i
Storbritannien.....
***
PS
Fitna visades ändå i House of Lords torsdag
eftermiddag.