onsdag, februari 18, 2009

Pernillas frågor till islamisterna

Gringo är numera en bilaga till Skånska
Dagbladet. För att dra några läsare har
man startat Islambloggen, som tydligen
ska fungera som en plattform för den ny-
frälste islamisten Mohamed Omar.
Icke-islamistiska muslimen Pernilla Ouis
utnyttjar tillfället till att ställa några frågor
till herr Omar och hans likar:
**
Pernilla: Korta frågor till islamisterna
Jag tänker skriva om något jag känner till väl.

Det är islamism, det vill säga den rörelse som
placerar islam i centrum för en politisk ordning
och som även innefattar en religiös puritanism.
Om jag har ett budskap så är det detta:
Jag har all sympati i världen för muslimer som
människor, men jag känner stark avsky till
islamisternas ideologi.
**
Jag konverterade till islam 1986, när jag var 21

år gammal. Jag bar slöja under 18 år och var en
del av den islamistiska rörelsen, även om jag
till mitt försvar kan säga, att jag aldrig hörde till
den mest hårdföra grenen.
Men idealet var ett islamiskt samhälle, där alla
skulle vara lyckliga. Eller?
Jag har öppet kritiserat islamister och har nu senast
ställt en öppen fråga:
Vad vill ni?

Jag undrar också om de så kallade halal-hipperna
som försvarar islamisterna verkligen förstår
innebörden i deras ideologi
**
Jag ska ställa några korta frågor till islamisterna,

ett par symboliska, men avslöjande frågor:
1. Hur ser ni på homosexuella? Vad har de för
rättigheter?
2. Hur ska man göra med dem som skojar om och
hädar profeten?
3. Vad ska man göra med en de frigjorda
människor som har sex utan att vara gifta
med varandra?
Hur ska man hantera det i ett idealt islamiskt
samhälle?
4. Vad ska man göra med ”de Andra” som
inte vill vara muslimer? Eller shia-muslimer,
eller andra muslimska grupper som inte delar
er tolkning av islam?
**
Vad säger ni till ungdomar som kommer med
dessa frågor? Vad är de ”rätta svaren”?
Observera att jag inte skymfar er eller profeten
eller Gud; jag ställer bara berättigade frågor!
**
Jag är inte islamofob. Jag sällar mig inte

till de främlingsfientliga. Jag kritiserar
er islamister av respekt, för att jag tar
er på allvar.
Ni är mina medmänniskor och jämlikar.
Jag tänker inte inta någon förmyndarroll,
klappa er på huvudet och låta bli att ställa
de uppenbara frågorna.
Jag tänker inte låta er vara i fred, för jag
bryr mig.
**
Islamismen är folkets val, säger ni.
Nazismen och kommunismen och andra
hårdföra, svart-vita ideologier var folkets
val i Europa under 1900-talet.
Sociologiskt och ideologiskt är dessa samma
fenomen, bara att det finns lite variation i fiende-
bilderna.
Min teori är att det handlar om problemet med
att hantera de uppbrott som följer med
moderniseringen och svårigheten att hantera
mångfald.
Gemensamt är dock att dessa ideologier vill

skapa renhet och ordning. Allt annat måste bort.
Ingenting kan vara mer främmande för Gringos
ideal. Ingenting är mer farligt. Och islamismen
lämnas oemotsagd som enda fritidsalternativ
för Rosengårds ungdomar.Det vill jag ändra på.
Pernilla Ouis
***
Vad svarar då den kultiverade Mohamed
Omar, f d ledamot av Islamiska Akademien,
f d redaktör för Minaret, numera islamist....
**
"Jag vill inte svara på Pernillas frågor.
Jag skiter i hennes frågor.
(....)
Åsiktspolisen Pernilla kan dra åt skogen.
Jag skiter fullständigt i hennes frågor.
Jag vill inte ens läsa hennes inlägg.
Jag vill skriva om sådant som intresserar
mig, inte om sådant som intresserar Pernilla."
****

Så var det med det.....